Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat aktualizujący nr 3 BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

01-10-2012

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w załączeniu przekazuje komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 („Prospekt Emisyjny.”)

Zobacz Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu Emisyjnego
 

Wróć do listy