Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat aktualizujący nr 4 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

02-10-2012

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439 z późn. zm), w załączeniu przekazuje komunikat aktualizujący nr 4 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 („Prospekt Emisyjny”).

Zobacz Komunikat aktualizujący nr 4 do Prospektu Emisyjnego
 

Wróć do listy