Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat aktualizujący nr 7 BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

24-01-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie Punktu 1.3 Rozdziału X Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 („Prospekt Emisyjny”) oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), w załączeniu przekazuje komunikat aktualizujący nr 7 do Prospektu Emisyjnego.

Zobacz Komunikat aktualizujący nr 7 do Prospektu Emisyjnego
 

Wróć do listy