Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat dotyczący BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3

16-12-2008

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 ("Fundusz") zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo) informuje, że Zarząd Towarzystwa działając na podstawie art. 15 ust. 3 statutu Funduszu, w dniu 15 grudnia 2008 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia zakładanego poziomu ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie.

Zakładany poziom ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie będzie wynosił 100% (sto procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny kolejnego okresu trzyletniego, rozpoczynającego się z Dniem Wyceny przypadającym na 31 grudnia 2008 r.

Wróć do listy