Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat dotyczący BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

04-05-2009

Działając na podstawie art. 371 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 3 statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 („Fundusz”) w trybie, o którym mowa w § 9 ust. 8 Regulaminu Zarządu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., Zarząd BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. uchwala, co następuje:

 
  1. Poziom zabezpieczenia portfela akcji Funduszu zostaje podwyższony z obecnych 100% (sto procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu do 105% (sto pięć procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu tego okresu trzyletniego.
  2. Podwyższenie poziomu zabezpieczenia portfela akcji Funduszu wejdzie w życie w następnym dniu po przekazaniu raportu bieżącego oraz opublikowania na stronie internetowej www.bphtfi.pl informacji o podwyższeniu zakładanego poziomu ochrony kapitału.

 

Wróć do listy