Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat dotyczący BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5

15-06-2009

Działając na podstawie art. 371 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 15 ust. 3 statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5 („Fundusz”), w trybie, o którym mowa w § 9 ust. 8 Regulaminu Zarządu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zarząd BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. uchwala, co następuje:

 

  1. Zakładany poziom ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie będzie wynosił 100% (sto procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny kolejnego okresu trzyletniego, rozpoczynającego się z Dniem Wyceny przypadającym na 30 czerwca 2009 r.
  2. W związku z postanowieniami ust. 1 Fundusz przekaże raport bieżący oraz dokona publikacji informacji o zakładanym poziomie ochrony kapitału na stronie internetowej www.bphtfi.pl.
Wróć do listy