Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat dotyczący BPH FIZ Dochodowych Surowców

07-01-2010

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że poziom ochrony kapitału Funduszu zostaje podwyższony z obecnych 100% (sto procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny obecnego trzyletniego okresu ochrony do 105% (sto pięć procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu tego okresu trzyletniego.

Podwyższenie poziomu ochrony kapitału Funduszu wejdzie w życie w następnym dniu po przekazaniu raportu bieżącego oraz opublikowania na stronie internetowej www.bphtfi.pl informacji o podwyższeniu zakładanego poziomu ochrony kapitału.
 

Wróć do listy