Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat nt. funduszu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2

26-02-2007

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 26 lutego 2007 r. Zarząd BPH TFI podjął uchwałę w sprawie podwyższenia zakładanego poziomu ochrony kapitału dla BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2:

 

Poziom zabezpieczenia portfela akcji Funduszu zostaje podwyższony z obecnych 115% (sto piętnaście procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu do 120% (sto dwadzieścia procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu tego okresu trzyletniego.

 

Podwyższenie poziomu zabezpieczenia portfela akcji Funduszu wejdzie w życie w następnym dniu po przekazaniu raportu bieżącego oraz opublikowania na stronie internetowej www.bphtfi.pl informacji o podwyższeniu zakładanego poziomu ochrony kapitału.

Wróć do listy