Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat nt. funduszu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2

14-03-2008

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 ("Fundusz") zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo) informuje, że Zarząd Towarzystwa działając na podstawie art. 15 ust. 3 statutu Funduszu, podjął uchwałę w sprawie ustalenia zakładanego poziomu ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie.Zakładany poziom ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie wynosi 100% (sto procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny kolejnego okresu trzyletniego, rozpoczynającego się z Dniem Wyceny przypadającym na 31 marca 2008 r.

Wróć do listy