Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat w sprawie zmiany Statutu Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej

07-05-2018

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 56, z późn. zm.) niniejszym ogłasza o zmianie statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej w ten sposób, że:

1. w art. 6 wyrazy „Towarzystwo - Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.” zastępuje się wyrazami:

„Towarzystwo – Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa.”.

2. w art. 29 ust. 3 wyrazy „godzina 23.00 czasu urzędowego” zastępuje się wyrazami:      

„godzina 23.30 czasu urzędowego”

Zmiana statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 7 maja 2018 r.

Wróć do listy