Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat w sprawie zmiany Statutu Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5

07-05-2018

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 56, z późn. zm.) niniejszym ogłasza o zmianie statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5 w ten sposób, że w art. 2 wyrazy:

„Towarzystwo – oznacza Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.”

zastępuje się wyrazami:

„Towarzystwo – Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa.”.
 

Zmiana statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 7 maja 2018 r.

Wróć do listy