Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Komunikat w sprawie zmiany Statutu Rockbridge Superior FIO

07-05-2018

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 56, z późn. zm.) niniejszym ogłasza o zmianie statutu Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w ten sposób, że

1. w art. 1 ust. 29 otrzymuje brzmienie:

„29. Towarzystwo – Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa.”

2. w art. 34 ust. 3 wyrazy „godzina 23.00 czasu urzędowego” zastępuje się wyrazami:

„godzina 23.30 czasu urzędowego”

Zmiana statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 7 maja 2018 r.

Wróć do listy