Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Liczba oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

16-05-2008

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ("Towarzystwo") działając na podstawie Rozdziału VI pkt. 4.1.1 Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 ("Fundusz") oraz art. 8 ust. 7 Statutu Funduszu informuje, że Zarząd Towarzystwa w związku z zakończeniem budowania księgi popytu na Certyfikaty Inwestycyjne serii A Funduszu określił następujące liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Funduszu oferowanych w poszczególnych transzach: 


1. Liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Funduszu oferowanych w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych wynosi: 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuk.


2. Liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Funduszu oferowanych w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wynosi: 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) sztuk.


3. Liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Funduszu oferowanych w ramach Transzy Specjalnej wynosi 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) sztuk.


 

Wróć do listy