Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Odwołanie emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

13-05-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 13 ust. 6 statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), informuje, że decyzją Zarządu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. planowana w terminie 20 maja – 14 czerwca 2013 r. emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 została odwołana.

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w załączeniu przekazuje komunikat aktualizujący nr 9 do Prospektu Emisyjnego.


Zobacz Komunikat aktualizujący nr 9 do Prospektu Emisyjnego
 

Wróć do listy