Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie o minimalnej liczbie certyfikatów FIZ Pro Lokata

18-12-2007

Działając zgodnie z art. 23 ust. 7 statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Pro Lokata (“Fundusz”), BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że niezależnie od postanowień art. 23 ust. 6 statutu Funduszu, żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu będzie także wykonane, o ile Fundusz otrzyma takie żądanie nie później niż do godziny 17.00 w dniu 27 grudnia 2007 r., pod warunkiem, że liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych takim żądaniem będzie nie mniejsza niż 80 000.

Wróć do listy