Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie o podwyższeniu poziomu ochrony kapitału dla BPH Ochrony Kapitału 1

08-04-2011

Działając na podstawie na podstawie art. 133 ust. 4 Statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”), BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym ogłasza o podwyższeniu poziomu ochrony kapitału obowiązującego na koniec drugiego okresu rozliczeniowego dla BPH Subfunduszu Ochrony Kapitału 1 („Subfundusz”), subfunduszu wyodrębnionego w ramach Funduszu.

W dniu wyceny 6 kwietnia br. wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu wyniosła 115,25 zł, co stanowi wzrost o 15% (piętnaście procent) w stosunku do wartości Jednostki Uczestnictwa z pierwszego Dnia Wyceny w bieżącym okresie rozliczeniowym, tj. z dnia 30 czerwca 2009 r. (100,09 zł).

W związku z powyższym Fundusz podwyższył zakładany poziom ochrony kapitału dla Subfunduszu do 111,65 zł, tj. o 15% (piętnaście procent) w stosunku do pierwotnego poziomu ochrony kapitału wynoszącego 97,09 zł.
Nowy poziom ochrony kapitału dotyczy minimalnej wartości Jednostki Uczestnictwa, do której osiągnięcia dąży Subfundusz na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego, tj. na dzień 30 czerwca 2011 r.


Ogłoszona zmiana poziomu ochrony kapitału staje się skuteczna od Dnia Wyceny 9 kwietnia 2011 r.
 

Wróć do listy