Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie o podwyższeniu poziomu ochrony kapitału dla BPH Subfunduszu Ochrony Kapitału 1

20-01-2010

Działając na podstawie na podstawie art. 133 ust. 4 Statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”), BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym ogłasza o podwyższeniu poziomu ochrony kapitału obowiązującego na koniec drugiego okresu rozliczeniowego dla BPH Subfunduszu Ochrony Kapitału 1 („Subfundusz”), subfunduszu wyodrębnionego w ramach Funduszu.
 
W dniu wyceny 19 stycznia br. wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu wyniosła 110,10 zł, co stanowi wzrost o 10% (dziesięć procent) w stosunku do wartości Jednostki Uczestnictwa z pierwszego Dnia Wyceny w bieżącym okresie rozliczeniowym, tj. z dnia 30 czerwca 2009 r. (100,09 zł).

W związku z powyższym Fundusz podwyższył zakładany poziom ochrony kapitału dla Subfunduszu do 106,80 zł, tj. o 10% (dziesięć procent) w stosunku do pierwotnego poziomu ochrony kapitału wynoszącego 97,09 zł.
Nowy poziom ochrony kapitału dotyczy minimalnej wartości Jednostki Uczestnictwa, do której osiągnięcia dąży Subfundusz na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego, tj. na dzień 30 czerwca 2011 r.


Ogłoszona zmiana poziomu ochrony kapitału staje się skuteczna od Dnia Wyceny 21 stycznia 2010 r.
 

Wróć do listy