Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie o trzecim okresie rozliczeniowym oraz parametrach ochrony kapitału dla BPH Ochrony Kapitału 1

17-06-2011

Działając na podstawie Uchwały Zarządu BPH TFI S.A. nr 72/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. oraz na podstawie art. 133 ust. 4 i 6 Statutu BPH FIO Parasolowego („Fundusz”), BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym ogłasza parametry dotyczące długości trzeciego okresu rozliczeniowego, a także wariantu ochrony kapitału i poziomu ochrony kapitału w tym okresie rozliczeniowym dla BPH Subfunduszu Ochrony Kapitału 1 („Subfundusz”).

Zarząd Towarzystwa przyjmuje następujące parametry obowiązujące dla Subfunduszu w trzecim okresie rozliczeniowym:

  1. Trzeci okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 133 ust. 6 Statutu Funduszu, będzie trwał od dnia 1 lipca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.
     
  2. Wariant ochrony kapitału, o którym mowa w art. 133 ust. 3 Statutu Funduszu: w trzecim okresie rozliczeniowym Fundusz dąży do tego, aby WANSJU w ostatnim Dniu Wyceny tego okresu rozliczeniowego, tj. w dniu 31 sierpnia 2011 r., nie była niższa niż 100% WANSJU z pierwszego Dnia Wyceny tego okresu rozliczeniowego, tj. z dnia 1 lipca 2011 r.
     
  3. Poziom ochrony kapitału, o którym mowa w art. 133 ust. 1–5 Statutu Funduszu: 100% WANSJU z dnia 1 lipca 2011 r.
     
Wróć do listy