Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie o zakładanym poziomie ochrony kapitału w następnym 30 - miesięcznym okresie dla BPH FIZ Korzystnego Kursu

13-12-2011

Działając na podstawie Uchwały Zarządu BPH TFI S.A. nr 110/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. oraz na podstawie art. 15 ust. 8 Statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Korzystnego Kursu („Fundusz”), BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o ustalonych parametrach związanych z zakładanym poziomem ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie dla Funduszu:

1.   Drugi Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu 30 grudnia 2011 r. Ostatni dzień drugiego Okresu Rozliczeniowego jest ostatnim Dniem Giełdowym przypadającym w miesiącu, w którym upływa 30 miesięcy od rozpoczęcia Okresu Rozliczeniowego.
2.      Premia Inwestycyjna wyrażona jest następującą formułą matematyczną wynikającą z planowanych lokat Funduszu:
  

 

·         K0i oznacza ustalony kurs i-tej pary walutowej wchodzącej w skład koszyka walut w dniu 5 stycznia 2012 r.,
·         K1i oznacza ustalony kurs i-tej pary walutowej wchodzącej w skład koszyka walut w dniu 25 czerwca 2014 r.,
·         wi = 33 1/3%, dla i = 1, 2, 3,
·         i = od 1 do 3, gdzie i oznacza numer kolejnej pary walutowej wchodzącej w skład koszyka: USD/CNY, EUR/CNY, GBP/CNY (kursy odpowiednio: euro, dolara amerykańskiego oraz funta szterlinga wyrażone w yuanach chińskich).
 
3.     Oczekiwany przedział Stopy Udziału wynosi 100–160%.
4.     Stopa Udziału oznacza określony procentowo udział w zmianie wartości koszyków walut wyrażonej Premią Inwestycyjną.
5.     Poziom Ochrony Kapitału w drugim Okresie Rozliczeniowym wynosi 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) w odniesieniu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu przypadającego w tym Okresie Rozliczeniowym.

 

Wróć do listy