Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie o zakładanym poziomie ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie dla BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6

06-09-2012

Działając na podstawie Uchwały Zarządu BPH TFI S.A. nr 100/2012 z dnia 6 września 2012 r. oraz na podstawie art. 15 ust. 3 Statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 6 („Fundusz”), BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o zakładanym poziomie ochrony kapitału dla Funduszu w następnym trzyletnim okresie: 
 

  • zakładany poziom ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie będzie wynosił 100% (sto procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny kolejnego okresu trzyletniego, rozpoczynającego się z Dniem Wyceny przypadającym na 28 września 2012 r.

 

Wróć do listy