Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ogłoszenie o zakładanym poziomie ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie dla BPH FIZ Dochodowych Surowców

09-08-2012

Działając na podstawie Uchwały Zarządu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. nr 89/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. oraz na podstawie art. 15 ust. 4 Statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dochodowych Surowców („Fundusz”), BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o zakładanym poziomie ochrony kapitału dla Funduszu w następnym trzyletnim okresie: 

  • zakładany poziom ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie będzie wynosił 100% (sto procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny kolejnego okresu trzyletniego, rozpoczynającego się z Dniem Wyceny przypadającym na 31 sierpnia 2012 r.
     
Wróć do listy