Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Podwyższenie poziomu ochrony kapitału dla BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1

20-11-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że poziom ochrony kapitału BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 1 zostaje podwyższony z obecnych 100% (sto procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny obecnego trzyletniego okresu ochrony do 105% (sto pięć procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu tego okresu trzyletniego, co stanowi 175,07 PLN (słowne: sto siedemdziesiąt pięć złotych 7/100).

Podwyższenie poziomu ochrony kapitału Funduszu wejdzie w życie w następnym dniu po przekazaniu raportów bieżących oraz opublikowaniu na stronie internetowej www.bphtfi.pl informacji o podwyższeniu zakładanego poziomu ochrony kapitału.
 

Wróć do listy