Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Podwyższenie poziomu ochrony kapitału dla BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2

07-09-2010

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ("Towarzystwo") informuje, iż Zarząd Towarzystwa działając na podstawie art. 15 ust. 3 Statutu Funduszu, podjął uchwałę dotyczącą podwyższenia zakładanego poziomu ochrony kapitału Funduszu z obecnych 100% Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny obecnego trzyletniego okresu ochrony do 105% Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu tego okresu trzyletniego, co stanowi 137,47 PLN (słownie sto trzydzieści siedem złotych 47/100)

Podwyższenie poziomu ochrony kapitału Funduszu wejdzie w życie w następnym dniu po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego oraz opublikowaniu na stronie internetowej www.bphtfi.pl informacji o podwyższeniu zakładanego poziomu ochrony kapitału.

Wróć do listy