Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Podwyższenie poziomu ochrony kapitału dla BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3

15-10-2009

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, iż w dniu 15 października 2009 r. Zarząd Towarzystwa ustalił, że poziom zabezpieczenia portfela akcji Funduszu zostaje podwyższony z obecnych 100% (sto procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny obecnego trzyletniego okresu ochrony do 105% (sto pięć procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu tego okresu trzyletniego.

Wróć do listy