Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Podwyższenie poziomu ochrony kapitału dla BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6

29-09-2010

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że poziom ochrony kapitału Funduszu zostaje podwyższony z obecnych 100% Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny obecnego trzyletniego okresu ochrony do 105% Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu tego okresu trzyletniego, co stanowi 110,47 PLN (słownie sto dziesięć złotych 47/100).
 

Podwyższenie poziomu ochrony kapitału Funduszu wejdzie w życie w następnym dniu po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego oraz opublikowaniu na stronie internetowej www.bphtfi.pl informacji o podwyższeniu zakładanego poziomu ochrony kapitału.

Wróć do listy