Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Podwyższenie poziomu ochrony kapitału dla BPH FIZ Dochodowych Surowców

23-03-2011

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że poziom ochrony kapitału Funduszu zostaje podwyższony z obecnych 105% Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny obecnego trzyletniego okresu ochrony do 110% Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu tego okresu trzyletniego, co stanowi 110,39 PLN (słownie: sto dziesięć złotych 39/100).


Podwyższenie poziomu ochrony kapitału Funduszu wejdzie w życie w następnym dniu po przekazaniu raportu bieżącego oraz opublikowaniu na stronie internetowej www.bphtfi.pl informacji o podwyższeniu zakładanego poziomu ochrony kapitału.
 

Wróć do listy