Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Przydział Jednostek Uczestnictwa BPH Subfunduszu Dywidendowego

15-02-2016

W dniu 15 lutego 2016 r. Zarząd BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonał przydziału Jednostek Uczestnictwa BPH Subfunduszu Dywidendowego, wydzielonego w ramach BPH FIO Parasolowego, w wyniku zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, które nastąpiło w dniu 11 lutego 2016 r.

Zgodnie z art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych z chwilą przydziału Jednostek Uczestnictwa nastąpiło utworzenie Subfunduszu.

Wróć do listy