Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Przydział Jednostek Uczestnictwa BPH Subfunduszu Pieniężnego

16-07-2014

W dniu 16 lipca 2014 r. Zarząd BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonał przydziału Jednostek Uczestnictwa BPH Subfunduszu Pieniężnego, wydzielonego w ramach BPH FIO Parasolowego, w wyniku zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, które nastąpiło w dniu 14 lipca 2014 r.

Wróć do listy