Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Przydział Jednostek Uczestnictwa BPH Subfunduszu Superior Rynku Surowców

11-05-2016

W dniu 11 maja 2016 r. Zarząd BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonał przydziału Jednostek Uczestnictwa BPH Subfunduszu Superior Rynku Surowców, wydzielonego w ramach BPH Superior FIO, w wyniku zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, które nastąpiło w dniu 10 maja 2016 r.

Zgodnie z art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych z chwilą przydziału Jednostek Uczestnictwa nastąpiło utworzenie Subfunduszu.

Wróć do listy