Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Przydział Jednostek Uczestnictwa BPH Superior FIO

27-05-2015

W dniu 25 maja 2015 r. Zarząd BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonał przydziału Jednostek Uczestnictwa następujących subfunduszy wydzielonych w ramach BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1) BPH Subfunduszu Superior Pieniężnego,

2) BPH Subfunduszu Superior Obligacji,

3) BPH Subfunduszu Superior Akcji,

4) BPH Subfunduszu Superior Selektywnego.

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Towarzystwo złoży do sądu rejestrowego wniosek o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych.

Wróć do listy