Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Publikacja Aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego BPH FIZ Korzystnego Kursu

25-09-2008

W związku z otrzymaniem w dniu 25 września 2008 r. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu Aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii B BPH FIZ Korzystnego Kursu, BPH TFI SA publikuje niniejszy aneks

Wróć do listy