Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Publikacja Aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

23-06-2008


W związku z otrzymaniem w dniu 23 czerwca 2008 r. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu Aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2, BPH TFI SA publikuje niniejszy aneks

 

Wróć do listy