Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Publikacja Aneksu nr 3 do Prospektu Emisyjnego BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

07-07-2008

W związku z otrzymaniem w dniu 7 lipca 2008 r. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu Aneksu nr 3 do Prospektu Emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2, BPH TFI SA publikuje niniejszy aneks

Wróć do listy