Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Publikacja Aneksu nr 6 do Prospektu Emisyjnego BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

25-09-2008


W związku z otrzymaniem w dniu 25 września 2008 r. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu Aneksu nr 6 do Prospektu Emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2, BPH TFI SA publikuje niniejszy aneks

Wróć do listy