Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Publikacja tekstu jednolitego statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

30-12-2014

W związku z wejściem w życie w dniu 30 grudnia 2014 r. zmian statutu BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit ogłoszonych dnia 29 września 2014 r. z uwzględnieniem sprostowania tego ogłoszenia opublikowanego w dniu 29 grudnia 2014 r., publikujemy tekst jednolity statutu. Z dniem 30 grudnia 2014 r. nastąpiło przekształcenie BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit w fundusz inwestycyjny otwarty działający pod nazwą BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej.

Tekst jednolity statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej obowiązuje od dnia 30 grudnia 2014 r.

Zobacz statut
 

Wróć do listy