Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Publikacja tekstu jednolitego statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5

21-09-2017

W związku z wejściem w życie w dniu 21 września 2017 r. zmian statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5 ogłoszonych dnia 21 września 2017 r., publikujemy tekst jednolity statutu.

Statut Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5 w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa powyżej, obowiązuje od dnia 21 września 2017 r.

Wróć do listy