Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Rejestracja BPH SFIO Płynnościowego w RFI

21-10-2008

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 20 października 2008 r. Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy dokonał wpisu BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Płynnościowego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, pod numerem RFI 425.

Wróć do listy