Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Rockbridge FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych. Ogłoszenie o wykupie CI

02-02-2018

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje niniejszym, że w dniu 31 stycznia 2018 r. („Dzień Wykupu”) fundusz Rockbridge FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych, zwany dalej „Funduszem”, dokonał wykupu certyfikatów inwestycyjnych, co do których uczestnicy złożyli żądania wykupu zgodnie z § 26 statutu Funduszu. Wykupione certyfikaty zostały z mocy prawa umorzone z chwilą ich wykupienia.

Wróć do listy