Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Sprostowanie omyłki pisarskiej z Ogłoszenia o zmianie statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości z dnia 25 września 2015 r.

06-11-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w treści Ogłoszenia o zmianie statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości z dnia 25 września 2015 r. wkradła się oczywista omyłka pisarska polegająca na oznaczeniu dnia wejścia w życie przedmiotowych zmian statutu na dzień 25 grudnia 2015 r., podczas gdy przedmiotowe zmiany wejdą w życie w dniu 26 grudnia 2015 r.

Mając na uwadze powyższą omyłkę, treść Ogłoszenia o zmianie statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości z dnia 25 września 2015 r. została zmieniona.

Wróć do listy