Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Sprostowaniu ogłoszenia o zmianie Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja

18-01-2018

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje niniejszym, że w ogłoszeniu o zmianie Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja (dalej: Fundusz) z dnia 8 grudnia 2017 r. popełniona została oczywista omyłka pisarska polegająca na tym, że... zobacz ogłoszenie 

Wróć do listy