Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Sprostowaniu tekstu jednolitego Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dochodowych Surowców

18-01-2018

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje niniejszym, że tekście jednolitym statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dochodowych Surowców (dalej: Fundusz) opublikowanym w ślad za ogłoszeniem o zmianie Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dochodowych Surowców z dnia 8 grudnia 2017 r. wystąpiła omyłka polegająca na tym, że... zobacz ogłoszenie

Wróć do listy