Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ustalenie parametrów funduszu w następnym rocznym okresie dla BPH FIZ Korzystnego Kursu

15-06-2016

Działając na podstawie Uchwały Zarządu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
nr 78/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. oraz na podstawie art. 15 ust. 8 Statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Korzystnego Kursu („Fundusz”), BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o ustalonych parametrach funduszu w następnym rocznym okresie dla BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Korzystnego Kursu.

Czwarty Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu 30 czerwca 2016 r. Ostatni dzień czwartego Okresu Rozliczeniowego jest ostatnim Dniem Giełdowym przypadającym w miesiącu, w którym upływa 12 miesięcy od rozpoczęcia Okresu Rozliczeniowego.
Premia Inwestycyjna wyrażona jest następującą formułą matematyczną wynikającą z planowanych lokat Funduszu:

K0 oznacza ustalony kurs pary walutowej USD/TRY (dolara amerykańskiego w lirze tureckiej) w dniu 1 lipca 2016 r. na podstawie fixingu WM/Reuters Closing Spot,
K1 oznacza ustalony kurs pary walutowej USD/TRY (dolara amerykańskiego w lirze tureckiej) w dniu 27 czerwca 2017 r. na podstawie fixingu WM/Reuters Closing Spot,

Oczekiwany przedział Stopy Udziału wynosi 75–125%.
Stopa Udziału oznacza określony procentowo udział w zmianie wartości koszyka walut wyrażonej Premią Inwestycyjną.
Poziom Ochrony Kapitału w czwartym Okresie Rozliczeniowym wynosi 97% (dziewięćdziesiąt siedem procent) w odniesieniu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu przypadającego w tym Okresie Rozliczeniowym.

Wróć do listy