Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ustalenie zakładanego poziomu ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie dla BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1

25-06-2010

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2010 r. Zarząd Towarzystwa ustalił, że zakładany poziom ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie będzie wynosił 100% (sto procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny kolejnego okresu trzyletniego, rozpoczynającego się z Dniem Wyceny przypadającym na 30 czerwca 2010 r.

Wróć do listy