Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ustalenie zakładanego poziomu ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie dla BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

16-03-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, iż w dniu 16 marca 2015 r. Zarząd Towarzystwa ustalił, że zakładany poziom ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie będzie wynosił 100% (sto procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny kolejnego okresu trzyletniego, rozpoczynającego się z Dniem Wyceny przypadającym na 31 marca 2015 r.

Wróć do listy