Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ustalenie zakładanego poziomu ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie dla BPH FIZ Dochodowych Surowców

12-08-2009

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2009 Zarząd Towarzystwa ustalił, iż zakładany poziom ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie będzie wynosił 100% (sto procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny kolejnego okresu trzyletniego, rozpoczynającego się z Dniem Wyceny przypadającym na 31 sierpnia 2009.

Wróć do listy