Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Ustalenie zakładanego poziomu ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie dla BPH FIZ Dochodowych Surowców

28-08-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, iż Zarząd Towarzystwa działając na podstawie art. 15 ust. 4 statutu BPH FIZ Dochodowych Surowców podjął uchwałę w sprawie ustalenia zakładanego poziomu ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie dla BPH FIZ Dochodowych Surowców.

Zakładany poziom ochrony kapitału w następnym trzyletnim okresie będzie wynosił 100% (sto procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny kolejnego okresu trzyletniego, rozpoczynającego się z Dniem Wyceny przypadającym na 31 sierpnia 2015 r.

Wróć do listy