Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Wprowadzenie odrębnej Tabeli Opłat dla mWealth Management S.A. oraz Private Wealth Consulting Sp. z o.o.

01-06-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 28 maja 2015 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Tabeli Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej za pośrednictwem mWealth Management S.A. oraz Private Wealth Consulting Sp. z o.o.

Tabela Opłat dla Uczestników składających zlecenia za pośrednictwem mWealth Management S.A. oraz Private Wealth Consulting Sp. z o.o. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r.

Zobacz Tabelę Opłat dla mWealth Management S.A.

Zobacz Tabelę Opłat dla Private Wealth Consulting Sp. z o.o.

Wróć do listy