Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Wprowadzenie odrębnej Tabeli Opłat dla Uczestników składających zlecenia za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.

28-12-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2015 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Tabeli Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.

Tabela Opłat dla Uczestników składających zlecenia za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku BPH S.A., w tym za pomocą systemu Banku BPH Sez@m obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Z tym dniem przestanie obowiązywać dotychczasowa Tabela opłat dla zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa składanych za pomocą systemu Sez@m Banku BPH.

Zobacz Tabelę Opłat dla Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.

Wróć do listy