Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Wprowadzenie odrębnej Tabeli Opłat dla Uczestników składających zlecenia za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A.

30-01-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 27 stycznia 2015 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Tabeli Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A.

Tabela Opłat dla Uczestników składających zlecenia za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A. obowiązuje od dnia 2 lutego 2015 r.

Zobacz Tabelę Opłat dla Getin Noble Bank S.A.

Wróć do listy