Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Wykup certyfikatów BPH FIZ Pro Lokata

20-12-2006

Działając zgodnie z art. 23 ust. 7 statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Pro Lokata (“Fundusz”), BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że niezależnie od postanowień art. 23 ust. 6 statutu Funduszu, żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu będzie także wykonane, o ile Fundusz otrzyma takie żądanie nie później niż do godziny 17.00 w dniu 28 grudnia 2006 r., pod warunkiem, że liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych takim żądaniem będzie nie mniejsza niż 230 000.

Wróć do listy